Monday, July 2, 2012

Jäägriteemalised loodusõppeprogrammid


JÄÄGRI PROGRAMMID


Eesti ulukid

Slaidesitlus "Eesti ulukid" annab põgusa ülevaate piirkonna olulisematest jahiloomadest. Peale seda uuritakse erinevaid ulukite nahku ning jäljekaartidest märgitakse maha loomade jäljeread. Täiendavalt võib vaadata järgnevaid õppefilme: "Väikekiskjad", "Sõralised", Põdra kuningriik", "Poolveelised“.
Koht: Jäägri muuseum
Toimumisaeg: aastaringselt
Programmi kestus: 1-2 h
Sihtgrupp: algkool, põhikool, pered, täiskasvanud

Uluki hoole

Mis on uluki hoole? Kes seda vajavad? Kuidas seda teha? … Nendele küsimustele saab esmalt vastused teoreetilisest ülevaatest jäägrimuuseumis, täidetakse mängulisi töölehti. Seejärel viiakse üheskoos ulukitele lisatoitu jahimeeste poolt ettevalmistatud söödakohta, kus saab täpsema ülevaate, kellele kuhu mida pannakse.
Koht: Mäetaguse jäägri muuseum ja Uhe metsloomade söödakoht
Toimumisaeg: talv
Programmi kestus: 2 x 45 min
Sihtgrupp: algkool, põhikool, pered, täiskasvanud

Uluki seire
See on lihtsustatud ja mänguline variant uluki seirest. Väljavalitud alal (tavaliselt ruut nt. 50 x 50 m) reastuvad osalised kindlate vahemaade tagant ruudu algusesse ühele joonele. Seejärel liigutakse ühest ruudu servast teise e. kammitakse ala läbi. Töölehele märgitakse kõik loomade tegevusjäljed, mida oma teel märgatakse.
Koht: mets Mäetaguse lähedal
Toimumisaeg: aastaringselt
Programmi kestus: 1,5 – 2 h
Sihtgrupp: Põhikooli II ja III aste, gümnaasium, täiskasvanud


Uluki jaht
See on lihtsustatud ja mänguline variant uluki jahist. Jäägrimuuseumis tutvustatakse jahipidamise tavasid ja –relvi läbi ajaloo ning uuritakse jahimeeste trofeesid. Põnevust lisab programmile väline tegevus - ise valmistatud odadega täpsusvisked, ise valmistatud vibudega täpsuslaskmised ja lingivisked. Täiendavalt saab proovida kätt lasketiirus.
Koht: Jäägrimuuseum ja õu
Toimumisaeg: aastaringselt
Programmi kestus: 2 h
Sihtgrupp: Põhikooli II ja III aste, gümnaasium, täiskasvanud

Näitus – programm Karu aastaring
Näitus-programm „Karu aastaring” jutustab pruunkarust meie metsade võimsamaist kiskjast. Kuigi karuga on looduses kohtunud vähesed, tuntakse teda hästi kui metsakuningat, muinasjututegelast ja kaisulooma. Programmi toetavad veel näidismaterjalid erinevatest ulukite nahkadest, toidupurkidest ning töölehtedest, mis aitavad talletada põnevat, mida inimesed metsaoti elust teavad ja mida nad erinevatel aegadel erinevates maailmapaikades karust arvanud on.
Koht: Jäägrimuuseum
Toimumisaeg: aastaringselt
Programmi kestus: 2x 45 min
Sihtgrupp: Lasteaed, põhikool, gümnaasium, pered, täiskasvanud

Giidi, retkejuhi ja külastusprogrammide teenust pakuvad
MTÜ TriTempora, tel 5274978
MTÜ Alutaguse Matkaklubi, tel 5141692
MTÜ Kalina Külaselts, tel 5291482
Muud huvitavat Ida-Virumaalt www.discovering-estonia.ee

Loodusõppeprogramm: Rabamaastikuvaatlus


Rabamaastiku vaatlus
Selisoo ja Kalina raba – mõlemad on piirkonna rabamaastikud, kuid küllaltki erinevad. Üks on tööstusest veel suhteliselt mõjutamata, teine tugevalt mõjutatud. Programmi raames toimub 2 retke: esimene Selisoosse ja teine Kalina rabasse (võib teha iseseisvate päevadena eraldi). Retke käigus viiakse läbi erinevaid vaatlusi: maastiku vaatlus, taimede vaatlus, linnuvaatlus, keskkonnatingimuste vaatlus ja inimmõjude vaatlus.

Koht: Selisoo, Kalina raba
Toimumisaeg: kevad, suvi, sügis
Programmi kestus: 2 x 3-4 h retke, 30 min võrdlusanalüüs.
Sihtgrupp: Põhikooli III aste, gümnaasium, täiskasvanud

Loodusõppeprogramm: Selisoo veekogud


Selisoo veekogud
Programmi käigus teostatakse kolme erineva mageveekogu vaatlused, mõõtmised ja võrdlused.

Koht: Selisoo
Toimumisaeg: kevad, suvi, sügis
Programmi kestus: 3-4 h.
Sihtgrupp: Põhikooli III aste, gümnaasium, täiskasvanud

Loodusõppeprogramm: Kalina metsarada


Kalina metsarada
Programmi raames läbitakse Kalina segametsa rada ja vaadeldakse metsaelu. Tutvutakse puude ja põõsaste erinevate tunnustega ning nende elustikuga.

Koht: Kalina segametsa rajal
Toimumisaeg: aastaringselt
Programmi kestus: 1,5 – 2 h
Sihtgrupp: Lasteaed ja põhikooli I ja II aste

Loodusõppeprogramm: Pagari pargipuude pajatused


Pagari pargipuude pajatused
„Pagari pargi puud“ pajatavad giid-jutuvestja vahendusel mõisakompleksi ajaloolisi ja  koduloolisi lugusid hoonetest, pargist, inimestest ja sündmustest. Seejuures ei unusta puud tutvustamast ka ennast.


Koht: Pagari mõisapark
Toimumisaeg: aastaringselt
Programmi kestus: 1,5 – 2 h
Sihtgrupp: Põhikooli II ja III aste, gümnaasium, täiskasvanud
Loodusõppeprogramm: Mäetaguse tammik


Mäetaguse tammik
Programm tutvustab tamme eluringi ja selle tähtsust Eestis. Retke käigus toimuvad puu mõõtmine, kõrval oleva puuliigiga võrdlus ning tammepuu õite, viljade ja seemnete õppimine. Uuritakse tammega seotud elustikku ja liikide omavahelisi suhteid.

Koht: Mäetaguse tammik
Toimumisaeg: kevad, suvi, sügis
Programmi kestus: 1 – 2 h
Sihtgrupp: Põhikooli I, II ja III aste

Loodusõppeprogramm: Mäetaguse mõisapark – kultuur looduses


Mäetaguse mõisapark – kultuur looduses
Mäetaguse mõisakompleksi ja pargi erinevate objektide juurde on paigutatud tutvustavad sildid (A4). Osalejatele jagatakse pargi kaart ja küsimustelehed. Kaardi peale on kantud punktide asukohad. Orienteerudes punktist punkti leiavad osalejad vastuseid esitatud küsimustele. Programmis kajastub nii mõisa ja pargi ajalugu kui ka loodus ning tänapäev.
Koht: Mäetaguse mõisapark
Toimumisaeg: aastaringselt
Programmi kestus: 1,5 – 2 h
Sihtgrupp: Põhikooli II ja III aste, gümnaasium, täiskasvanudProgrammi koostamist ja testimist toetas KIK